Garanti

Når du benytter K. Nyborg Hansen ApS, som medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af en garantiordning.

Dét giver dig som kunde tryghed. Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder vi som installatør ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms.

Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis vi som installatør ikke opfylder dommen.

Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af K. Nyborg Hansen ApS som medlem af TEKNIQ.

» Om TEKNIQs Garantiordning. » Find installatør, der er medlem af TEKNIQ. »Læs om fordelene ved at vælge en installatør, der er medlem af TEKNIQ » Ankenævnet for Tekniske Installationers hjemmeside. » Se ofte stillede spørgsmål fra forbrugere.