Garanti

Nyborg Hansen ApS er medlem af TEKNIQ, og som forbruger er du dækket ind af en garantiordning.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske installationer, og opfylder vi som installatør ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning, og dækker omkostninger op til og med kr. 150.000.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler kun klager fra forbrugere. Erhvervsvirksomheder, udlejere af boliger, sommerhusudlejere og andelsboligforeninger der driver udlejningsvirksomhed m.fl., kan ikke få behandlet klager i Ankenævnet. De henvises i stedet for til domstolene.


© 2024 - Design og teknik - LTdata ®